Često vidimo samo problem i zamaramo se samo njime, ne uzimajući u obzir uzrok i soluciju tog istog problema. Ukoliko istražimo uzrok svakog problema, lakše ćemo doći do solucije i time riješiti ili barem umanjiti taj isti problem. Sve više je poznata pojava poremećaja prehrane u djecu, pa i odraslih osoba.

Psihologinja i psihoterapeutkinja Zdravog grada Poreč Marijana Rajčević Kazalac predstavila nam je utjecaj obitelji na pojavu poremećaja prehrane, ali i utjecaj obitelji u prevenciji u razvoja poremećaja prehrane.

UTJECAJ KAO UZROK

– Recimo predodžba o vlastitom tijelu se razvija u djetinjstvu i ovisi o interakciji s roditeljima. Način na koji su zadovoljene dječje potrebe tijekom prvih godina života uvelike utječu na razvoj zdrave predodžbe o vlastitom tijelu. Ukoliko su roditelji puni razumijevanja, ne prelaze dječje granice, tada će lakše razviti dobar osjećaj o sebi u cjelini. Zadirkivanje od roditelja ili starije braće u vezi tjelesnog izgleda može biti jedan od faktora u razvoju poremećaja hranjenja. Također jako je važno ukoliko roditelji imaju stav da je mršavost jednaka privlačnosti. Majke koje preferiraju mršavije kćeri, doista imaju kćeri koje postižu više rezultate na skalama poremećaja hranjenja. Majke koje aktivno potiču kćeri da smanje težinu, imaju kćerke koje su više zabrinute zbog hrane. Zatvorena i pretjerano uključena obitelj koja ima visoka očekivanja prema svojoj djeci i koja ne podržava njihovo odvajanje u adolescenciji je rizičan faktor za razvoj poremećaja hranjenja. Ukoliko nastane poremećaj hranjenja u obitelji, roditelji moraju shvatiti kako nije riječ o „zločestoći“, lošem ponašanju ili lošoj navici koja se vlastitom odlučnošću može dokinuti, već je riječ o poremećaju – medicinskom stanju koje zahtijeva liječenje.

UTJECAJ KAO SOLUCIJA

– Kao roditelj ili prijatelj onoga tko se bori s anoreksijom, izbjegavajte komentirati jelo, težinu, njegovanost izgleda ili uspjeh u školi ako niste upitani. Pokažite toj osobi da cijenite nju i druge zbog unutrašnjih kvaliteta, poput pažljivosti i pronicljivosti. Možete uvijek potražiti stručnu pomoć za obiteljske probleme. Dajte poticaj djetetu da prihvati nesavršenosti, pomognite da se suočava sa životnim pitanjima, osigurajte podršku djetetu u osamostaljivanju u svim razvojnim fazama, te pomognite da se samostalno suočava i rješava probleme, biti stalna i sigurna potpora, ali ne rješavati probleme umjesto njega. Važno je prepoznati osjetljivije dijete u obitelji i podržavati ga, uvijek ističući njegove stvarne dobre osobine, te intervenirati kad dijete ponižava samo sebe, kada dominantna braća ponavljajuće omalovažavaju mlađe ili osjetljivije dijete u obitelji iz pozicije „jačeg“. Potaknite svoje dijete da istražuje i realizira svoje interese, a ne roditeljeve i ponudite djeci bezuvjetnu ljubav i podršku i onda kada nisu baš onakva kakvu biste željeli ili kada se razlikuju od vas.

SHARE