Usluge prevođenja:

 • prevoditeljske djelatnosti – usmeni prijevodi te prijevodi teksta s talijanskog jezika na hrvatski te s hrvatskog jezika na talijanski, sa ili bez pečata
 • dodatno prijevodi – engleskog jezika na talijanski ili hrvatski jezik, talijanskog ili hrvatskog jezika na engleski jezik

Svoj upit možete poslati na info@mamboistriano.com.Ostale usluge:

 • usluge grafičkog dizajna
 • djelatnost javnog informiranja
 • fotografske djelatnosti
 • usluge fotokopiranja
 • umnožavanje snimljenih zapisa
 • djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
 • djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
 • audiovizualne djelatnosti
 • komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • usluge informacijskog društva
  Svoj upit možete poslati na info@mamboistriano.com.

C J E N I K

za ovjerene pisane i usmene prijevode

Ovjereni pisani prijevodi

Cijena: 195,00 kn/normirana kartica (bruto) bez PDV-a
Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova.

Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka.

U obračun ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Cijena prijevoda iznosi 150,00 kn/ normirana kartica (bruto) bez PDV-a.

Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda.

Naručitelj dobiva 1 (jedan) primjerak ovjerenog prevedenog teksta.

Obračun ovjerenih pisanih prijevoda

1 normirana kartica = 1500 znakova (50 znakova x 30 redaka)
Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica.

Svaka započeta kartica smatra se punom normiranom karticom

Ne čini se razlika za ovjereni prijevod sa stranog ili na strani jezik.

Dnevnu normu čini 6 normiranih kartica za svaki pojedinačni posao.

Broj normiranih kartica koji prelazi dnevnu normu obračunava se po žurnoj tarifi.

Dodatni obračun

Gore navedena cijena povećava se ukoliko uključuje sljedeće stavke:

 • *žurni ovjereni prijevod 50% na cijenu
 • rad noću 100% na cijenu
 • rad vikendom 100% na cijenu
 • rad blagdanom 100% na cijenu
 • rad praznikom 100% na cijenu
 • nečitkost teksta 100% na cijenu
  Ovaj obračun odnosi se i na usmeno prevođenje, uz izuzeće točke 6.

* Svaki ovjereni prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istog dana ili prvog dana po primitku izvornika smatra se žurnim prijevodom, bez obzira na broj normiranih kartica.

U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave ovjerenog prijevoda te dani vikenda, blagdana i praznika.

Usmeni prijevodi

Cijena:

– pristup na posao: 300,00 kn

– svaki započeti sat usmenog prevođenja: 350,00 kn

Obračun usmenog prijevoda

Radni dan traje 4 sata, i naplaćuje se kao puni radni dan.

Kod usmenog prevođenja računa se vrijeme provedeno kod naručitelja (od trenutka javljanja do odlaska, odnosno do trenutka prestanka potrebe za prevođenjem).

Za prevođenje izvan mjesta stanovanja stalnog sudskog tumača, računa se vrijeme utrošeno za putovanje, a cijena tog vremena obračunava se kao i sat usmenog prevođenja.

Za jedan dan usmenog prevođenja izvan mjesta stanovanja stalnog sudskog tumača zaračunava se najmanje 8 sati.

Naručitelj mora podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane kod usmenog prevođenja izvan prebivališta stalnog sudskog tumača.

Stalnom sudskom tumaču plaća se puni radni dan i u slučaju kada posao nije mogao obaviti ne svojom krivicom (nedolazak stranke, nestanak struje, i sl.).

Naručitelj plaća puni radni dan u slučaju kada posao potvrdi, a ne otkaže ga na vrijeme.

Naručitelj je dužan stalnom sudskom tumaču staviti na raspolaganje stručnu literaturu pri prevođenju stručnih tekstova.

Za konsekutivno prevođenje naručitelj mora obavijestiti stalnog sudskog tumača o materiji koja će biti predmet razgovora i staviti mu po mogućnosti na raspolaganje potrebne tekstove, a za simultano prevođenje staviti mu na raspolaganje nacrt teksta koji će prevoditi. 

SHARE