Koliko su zdravi životni izbori bitni, posebice kod djece, svojom aktivnošću ističu Zdravi grad Poreč i Grad Poreč. Akcent se postavlja na aktivno i zdravo provođenje slobodnog vremena kod djece u turističkom gradu kao što je to Poreč u ljetnim mjesecima. U tom periodu, roditelji su većim dijelom zaposleni kao ugostiteljski radnici te imaju manjak slobodnog vremena kojeg bi mogli provesti sa svojom djecom. U periodu razvoja, djeci su potrebne aktivnosti na otvorenom, u prirodi.

Provođenjem projekta Živjeti zdravo – Volonteri u parku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Poreču, Zdravi grad Poreč pobrinuo se zadovoljiti upravo spomenutu potrebu kretanja na otvorenom za psihofizički razvoj djece s DND-ovom ljetnom bazom te aktivnostima Jedriličarskog kluba „Horizont“ uz stručno vodstvo profesora kineziologije Zorana Jendrašića.

Kako bi se olakšao rad voditelja kampa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je sve potrebne rekvizite te majice s logom projekta Živjeti zdravo – Volonteri u parku.

Projektom Živjeti zdravo – Volonteri u parku istaknula se poruka da su zdravi životni izbori u slobodno vrijeme djece i mladih kroz aktivnosti na otvorenom, igru i zabavu iznimna vrijednost i zaštita koju roditelji i zajednica djeci mogu ponuditi, te da je svaka dobro organizirana aktivnost za ljetno slobodno vrijeme kroz tjelesnu ili drugu zabavnu aktivnost za djecu iznimno zaštitna i korisna. Dobro odabrana aktivnost za dječje slobodno vrijeme usmjerava djecu u pozitivne izbore i pomaže im da u istoj ustraju pa takva aktivnost sama po sebi za dijete postaje zaštitna.

SHARE