U okviru preventivnih zaštitnih programa usmjerenih zdravom rastu i razvoju djece, Zdravi grad Poreč, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Poreč, organizirao je za mještane, ali i za sve znatiželjne, predavanje „Učenje je igra! Kako radi mozak naše djece?” u kojem je na dinamičan i vrlo jasan način neurofiziolog Ranko Rajović komunicirao s brojnom publikom.

Rajović objasnio je publici kako postići željene rezultate u radu s djecom uz primjere tehnika i vježbi. Kako je predstavljeno, učenje može zaista biti igra kojom se djecu uvježbava k razvoju funkcionalnog mišljenja čime će se lakše snalaziti prilikom rješavanja zadataka u svakodnevici.

Prema istraživanjima koje je predstavio Rajović, djeca postižu visoku razinu reproduktivnog i nisku razinu funkcionalnog znanja koje je od ključne važnosti za povezivanje, razumijevanje i rješavanje problema. Rajović ukazuje kako se rješenje za takvu problematiku nalazi u ranoj stimulaciji mozga. Djeca uče i razvijaju mozak od najranije dobi, prvo kroz osjete i kretanje, a kasnije kroz načine učenja koji naglašavaju ponavljanje i pamćenje. Tradicionalne metode učenja mogu biti neefikasne jer bi pri učenju djece trebala imati zabavu, igru i korištenje asocijacija. Učenjem u poticajnom okruženju kroz igru, zabavu, vježbe asocijacija podržavamo kod djeteta procese zadužene za funkcionalno i asocijativno mišljenje, ali podržavamo i djetetovo samopouzdanje te čuvamo njegovo mentalno zdravlje.

SHARE