U svim mjestima Istarske županije provode se adekvatna sezonska sniženja. Od početnih 10% pa sve do 80 ili čak 90 % promocije su trgovaca kojima se želi primamiti znatiželjnog kupca. No, tu su zakoni koji se trebaju poštivati.

Svaki trgovac mora poštivati Zakon o zaštiti potrošača o čemu nam pobliže objašnjava Renata Cvek iz Cvek Consultinga.

ZAKONOM PROPISANI OBLICI PRODAJE

Zakonom o zaštiti potrošača propisani su posebni oblici prodaje u trgovinama na malo, kao što su popusti, rasprodaje, akcijske prodaje, sezonska sniženja, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima ističe rok uporabe.

SEZONSKO SNIŽENJE

Najčešći razlog sniženja maloprodajnih cijena je sezonsko sniženje, odnosno prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Sezonsko sniženje trgovac mora oglašavati u točno propisanim razdobljima, i to dva puta godišnje. Ljetno sezonsko sniženje započinje od 1.srpnja i traje do 29. kolovoza i zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca i završava 24. veljače. Sezonsko sniženje traje najduže 60 dana, međutim, ako u tom roku nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti sa prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali takvu prodaju trgovac ne smije oglašavati kao sezonsko sniženje.

NAZNAČENA VALUTA

Proizvodi koji se prodaju na sezonskom sniženju moraju jasno, vidljivo i čitljivo imati označenu redovnu cijenu i novu cijenu nakon sniženja. Maloprodajna cijena mora biti istaknuta u kunama oznakom “HRK“. Trgovac može uz cijenu u kunama istaknuti i cijenu u drugim valutama, međutim nije dopušteno isticanje cijene u valuti bez cijene u kunama.

SHARE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.