Poduzeće VEGA A.T.S d.o.o. uspješno provodi projekt „Jačanje poslovne konkurentnosti implementacijom ISO standarda“, sufinanciran od strane Europske unije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

METALNI DIJELOVI ZA SPORTSKU OPREMU

VEGA A.T.S. d.o.o. je poduzeće koje se bavi proizvodnjom metalnih dijelova za sportsku opremu. Projekt se odnosi na uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, sustav upravljanja okolišem prema normi 14001, sustav upravljanja sigurnošću na radu prema normi ISO 45001 i sustav upravljanja sigurnošću informacija ISO 27001, kao i sustav upravljanja poslovnim procesima i rizicima.

PODIZANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI

– Svrha projekta jest postizanje međunarodne konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća unapređenjem kvalitete proizvoda i poslovnih procesa te povećanjem efikasnosti poslovanja. Predmetni projekt je u završnoj fazi, a sve aktivnosti na završetku provedbe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 483.700,00 kn, a 303.926,00 kn Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost poduzeća „VEGA A.T.S. d.o.o.“.

SHARE