Matematičari kažu da se u svijetu odvija sve po pravilima matematike, a psihologinja Dajana Miloš ističe kako sve funkcionira u nekom pravilnom ritmu.

Psihologica Dajana Miloš provodi već duže vrijeme muzikoterapiju s različitim uzrastima. Radi se o terapiji koja glazbom pomaže pri rješavanju osobnih problema pojedinaca koja je u svijetu prisutna u svim institucijama, a kod nas se nalazi u stadiju razvoja. Glazba se nalazi svugdje oko nas, no koliko je potrebna za naše zdravlje i opće duhovno blagostanje, Dajana nam je opisala s nekoliko kratkih primjera iz vlastite prakse.

MUZIKOTERAPIJA

– Muzikoterapiju možemo opisati kao profesionalnu oporabu glazbe za postizanje nekih nemuzičkih ciljeva. Poanta ne leži u tome da se uči glazba nego da se nauče muzičke vještine koje mogu pratiti cjelokupno funkcioniranje čovjeka, od kognitivnih, socijalnih, emocionalnih pa do psihofizičkih. Koristi se najčešće pri pojavi nekakvih poteškoća, od urođenih, razvojnih kod male djece pa sve do odraslih u rehabilitaciji. Od malena bavim se glazbom. Sviram nekoliko instrumenata i pjevam u zboru tako da je utjecaj glazbe i kod mene vidljiv. Kad sam upustila u istraživanje utjecaja glazbe na ljude, našla sam kako u svijetu postoji cijela jedna znanost koja se time bavi.

ŠIROKA PALETA METODA

– Postoji široka paleta metoda koja se u muzikoterapiji može primijeniti ovisno o teškoćama s kojima se osoba snosi. S djecom koristi se posve drugačiji pristup no što je to primijenjeno s odraslim osobama. U inozemstvu, poznati su programi muzikoterapije koji se provode po bolnicama, edukacijskim centrima, domovima, gotovo svaka institucija ima svog fizioterapeuta. Kod nas to još nije aktualno. Započelo se aktivno u Zagrebu. Postoji muzikoterapeut u Poliklinici za kardiovaskularnu rehabilitaciju, te u centrima za autizam i centrima koji su specificirani za rad s djecom s teškoćama, a krenule su terapije i u domovima za starije. Zasad je još jako malo certificiranih muzikoterapeuta u Hrvatskoj, te kao zanimanje još ne postoji u sistematizaciji.

MUZIKALNOST JE UKORIJENJENO U ČOVJEKU

– Smatram da je muzikoterapija potrebna svugdje jer se temelji na premisama da je muzikalnost ukorijenjeno u čovjeku i svi smo na neki način muzikalni. Ukoliko se osvrnemo na organizam i svemir, sve funkcionira u nekom pravilnom ritmu. Srce nam kuca u ritmu disanja. Glazba je nešto urođeno u svakom čovjeku. Svaki čovjek koji želi nekakav boljitak kroz glazbu ili kroz nekakav drugi kreativni tip terapija može poboljšati svoje stanje. Kao psiholog, radila sam stručnom osposobljavanju na psihijatriji gdje sam s odraslima upotrijebila muzikoterapiju. Ljudi se boje, imaju predrasude što će sad u nekoj dobi krenuti se baviti s glazbom jer ne znaju ni pjevati ni svirati, misle da nisu talentirani, te imaju predrasudu da muzikoterapija služi samo onima koji su se od prije bavili glazbom. No, muzikoterapija je dostupna upravo svima koji se na neki način žele uključiti u to i ima nekakvu potrebu.

ZADOVOLJSTVA MUZIKOTERAPIJE

– Najveće zadovoljstvo mi je kad mi čovjek kaže da sam mu pružila nekakvo zadovoljstvo i da sam mu pomogla. Dok sam radila na psihijatriji, pripremali smo i nastup jer su nastupanje i eksponiranje također dio terapijskog procesa, jedna žena mi je priznala kako u početku se u to uopće nije htjela upustiti, ali da joj je na kraju bilo drago da sam ju nekako pridobila jer da je to za nju značilo veliko ispunjenje. Radilo se o ženi koja je bila u velikoj depresiji, te se je uz taj nastup i ostale terapije u klinici uspjela oporaviti. Druga anegdota vezana je uz ženu iz Doma za starije koja mi je rekla kako sam im otvorila srce da oni mogu propjevati jer su zbog njihove starosti jedva govorili, a kamoli pjevali. Ili kod djece, kad dobiješ jedan feedback da te doživljavaju, da im je lijepo te da se vesele kad te vide, to je zaista lijepo zadovoljstvo.

SHARE