Poduzeće VEGA A.T.S. d.o.o. uspješno provodi projekt „Modernizacija proizvodnje skijaške opreme uvođenjem IKT opreme i rješenja“, sufinanciran od strane Europske unije u sklopu natječaja Europskog fonda za regionalni razvoj.

VEGA A.T.S. d.o.o. je poduzeće koje se bavi proizvodnjom metalnih dijelova za sportsku opremu i mora odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta, te treba pratiti tržišne trendove i tehnološka rješenja koja će omogućiti da svoje poslovanje sve više razvija i shodno tome i unapređuje poslovne procese.

Središnji problem neučinkovitosti poslovnih procesa, a u konačnici cjelokupnog poslovanja poduzeće je riješilo implementacijom IKT rješenja i nabavom IKT opreme. Ulaganje u projekt doprinosi optimizaciji poslovnih procesa u smislu njihove modernizacije, povećanja efikasnosti rada, uštede vremena i papira, povećanja razine preciznosti izrade nacrta proizvoda i bolje interne komunikacije u poduzeću, dok integriranju poslovnih funkcija doprinosi umrežavanje IKT opreme i rješenja na način da na istom sustavu može raditi više ljudi istodobno te u realnom vremenu razmjenjivati saznanja i rezultate na različitim računalima.

Svi ovi doprinosi direktno će utjecati na jačanje konkurentnosti, povećanje prihoda od prodaje kao i na poboljšanje tržišnog položaja poduzeća. Predmetni projekt je u završnoj fazi, sva oprema je ugovorena, a sve aktivnosti na završetku provedbe.

Ukupan iznos projekta iznosi 1.047.500,00 kn, a 473.200,00 kn Ministarstvo će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost poduzeća „VEGA A.T.S. d.o.o.“.

VEGA A.T.S. d.o.o. m. info@vega-ats.com, t.+38551853720, c.+385993334430, f.+3855275802612

SHARE