Dizanje svakog dana u ranim jutarnjim satima kako bi se odradio naporan u nekom zatvorenom prostoru ili negdje na terenu, ponekad je prisutan rad u smjenama ili čak i blagdanima, kratak su opis onoga što svaki uobičajeni radnik proživljava. Radite gotovu cijelu godinu kako biste na par dana uživali u slobodnim danima.

Često se postavlja pitanje koja su prava radnika kad je u pitanju godišnji odmor prema sklopljenom poslovnom ugovoru s poslodavcem. O tome nam govori naša knjigovođa Renata Cvek iz Cvek Consultinga.

GODIŠNJI ODMOR RADNIKA

Svaki radnik, prema Zakonu o radu, ima pravo na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora. Pravo na godišnji odmor, pod jednakim uvjetima, imaju radnici zaposleni na neodređeno i na određeno vrijeme i toga se prava radnik ne može odreći.

Puni godišnji odmor ne može biti kraći od 4 tjedna. Ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom, koji obvezuje poslodavca, u pravilu se na puni godišnji odmor dodaju dani prema starosnoj dobi radnika, godinama radnog staža, složenosti poslova, otežanim uvjetima rada te raznim socijalnim kriterijima. Najduže trajanje godišnjeg odmora, u većini kolektivnih ugovora, ograničeno je na 30 dana.

Radnik koji se prvi put zapošljava i radnik koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod tog poslodavca. Osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju također imaju pravo na godišnji odmor.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora radnik ostvaruje ako u kalendarskoj godini, u kojoj je zasnovao radni odnos, nije radio punih šest mjeseci i ako mu u kalendarskoj godini prestane radni odnos. Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora podrazumijeva pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Za vrijeme korištenje godišnjeg odmora, radnik ima pravo na naknadu plaće, najmanje u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca. Naknada za godišnji odmor se, u poreznom smislu, smatra plaćom i ne smije isplatiti u gotovom novcu, već se obvezno doznačuje na radnikov tekući račun.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u tekućoj godini, radnik može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu, ali ga mora iskoristi najkasnije do 30. lipnja.

Radnik, kojemu je iz bilo kojeg razloga prestao radni odnos, a nije iskoristio godišnji odmor, ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, koju mu je poslodavac dužan isplatiti.

SHARE