Hrana je element koji nam daje energiju kako bi ostvarili svoje svakodnevne ciljeve. Vrlo je važno kako ćemo taj element unositi u organizam, dakle stvoriti zdrave prehrambene navike. Nekima to ide lakše, dok drugima je potrebno usmjerenje Savjetovališta za prehranu koji se u Poreču ostvaruje zahvaljujući suradnji Zavoda za javno i Zdravog grada Poreč, čiju je kvalitetu rada potpisuje Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreču, te mu time omogućuje i financijska sredstva.

Nutricionista Katja Pilar provoditi će program besplatnog savjetovanja građana Poreča kako u prostoru Zdravog grada tako i putem FB stranice Savjetovalište za prehranu-Zavod za javno zdravstvo IŽ, telefona 052529022 i 0993804545 te e-mailom savjetovaliste@zzjziz.hr.

O značaju uspostavljene suradnje, pričali su gradonačelnik Loris Peršurić, ravnateljica Zdravog grada Nataša Basanić Čuš. psihologinje Zdravog grada Marijana Rajčević Kazalac i Tina Benčić, te predstavnici Zavoda za javno zdravstvo IŽ Aleksandar Stojanović i Olga Dabović Rac.


Tina Benčić/ Marijana Rajčević Kazalac/ Nataša Basanić Čuš/ Loris Peršurić / Aleksandar Stojakovic / Olga Dabović Rac / Katja Pilar

Nataša Basanić Čuš

– Radi se o partnerskoj suradnji i uvođenju jedne nove dimenzije i nove vrijednosti porečkog savjetovališta za prehranu koji funkcionira od 2009. godine u okviru projekta Zdravi grad. Surađujući s relevantnim institucijama, Zavodom za javno zdravstvo, akademskom zajednicom i Medicinskim fakultetima, neprestano pratimo trendove i čimbenike rizika za zdravlje, pa se tako već čitav niz godina fokusiramo i na zdravu prehranu, te mogu reći da smo u Poreču naučili da treba raditi u multidisciplinarnim timovima kako bi se ljudima moglo najviše pomoći. Bili smo jako sretni kad nam je stigla Katja Pilar, nutricionista iz Zavoda za javno zdravstvo i ubrzo su se upotpunili svi termini jer naša zajednica je već sensibilizirana. Vrlo je važno što ćemo imati dostupne liječnike određenih specijalnosti Zavoda za javno zdravstvo.

Loris Peršurić

– Ovaj projekt je bitan segment što čini kvalitetu života u jednom gradu. Grad je uvijek dosad razmišljao o zdravlju svojih građani, tako će i nastaviti. Zdravi grad postavlja visoke standarde na nacionalnoj razini. Veseli me što ćemo imati jedno kvalitetno savjetovalište o prehrani pri čemu će se pružiti pomoć svim našim građanima. Prehrana je danas, po onome što vidim, zanemarena, nije toliko bitna i ne vodi se o njoj dovoljno računa, a mislim da je jako bitna za zdravlje ljudi i zato će Grad Poreč nastaviti podupirati financijski savjetovalište i znam da će predstavnici Zdravog grada i Zavoda za javno zdravstvo odraditi to odlično.

Aleksandar Stojanović

Poreč je sedmi grad u kojem provodimo ovaj projekt jer smo započeli sa svime u gradovima gdje nije bio dostupan korisnicima. Započelo je Puli, pa se nastavilo s Rovinjom, Pazinom, Labinom, Bujama i Buzetom te se s Porečom zaokružila mreža savjetovališta. Ovo je za program Zdravog grada Poreča nadogradnja trendovima koji se već provode u gradu.

Olga Dabović Rac

– S mrežom savjetovališta u sedam gradova na području cijele Istre, učinili smo da savjetovanja budu dostupna svim našim građanima, s posebnim akcentom na djecu, na školsku populaciju, na adolescente, na mlade i studente. Naše savjetovalište za prehranu predstavlja jedinstven primjer dobre prakse u Hrvatskoj i predstavlja nadogradnju svih naših programa. Kao integrirana djelatnost gdje osim nutricionista, liječnika i dijabetologa, imamo uključene naše timove školske medicine, psihologe i psihijatre. Savjetovalište temelji se na individualnom nutricionističkom savjetovanju, na izradi planova prehrane, na edukaciji djece, na radu s malim sportašima, mladima i studentima i na nutritivnoj terapiji kod bolesti pri čemu se Zavod za javno zdravstvo intenzivno povezuje sa zajednicom i svim građanima.

Marijana Rajčević Kazalac

– Doktor Basanić i ja krenuli smo u početku s prevencijom kardiovaskularnih bolesti s objavom plakata i letaka te pozivom građanima na savjetovanje o zdravim prehrambenim navikama, redovitoj fizičkoj aktivnosti i krenuli smo s radom u grupnom savjetovanju. Bili smo različiti od drugih centara jer smo uklopili i emocionalnu vrijednost, koristili smo psihološki pristup. Educirali smo ljude na koji način da jedu i da se bave fizičkom aktivnošću te kako da rade sami sa sobom jer smo primijetili da su ljudi koristili hranu kao jedinu strategiju da se nose s neugodnim emocijama. Sada imamo 41 grupu u procesu rada. Kada završimo s procesom smanjenja tjelesne težine, radimo i na načinu njenog održavanja.

Tina Benčić

– Faktori koji utječu na problem pretilosti i poremećaja prehrane su stvarno mnogi, pa tako i naši preventivni programi pokušavaju obuhvatiti što veći dio tih faktora. Radi prevencije pretilosti kod djece, održavamo predavanja za roditelje u osnovnim školama kako bi mogli prvenstveno osvijestiti sebe, a onda to prenijeti i djeci. Radi problema poremećaja prehrane usmjeruje se aktivnost u drugim razredima srednje škole jer su djevojke tada u vrlo osjetljivoj fazi. Program je jako širok kao što je širok broj faktora koji mogu biti povezani sa samopoštovanjem, seksualnosti, te konfliktima unutar obitelji.

SHARE