Zakonom o radu, Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Zakonom o poticanju zapošljavanja uređen je program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) o kojeg nam je detaljnije pojasnila Renata Cvek iz pulskog knjigovodstvenog ureda Cvek Consulting.

KORISNICI PROGRAMA

Kako nam objašnjava Renata, pravo na korištenje mjere programa stručnog osposobljavanja imaju sve nezaposlene osobe do navršenih 30 godina, koje nemaju 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale i prijavljene su u evidenciji Zavoda najmanje 30 dana. Poslodavac mora za polaznika osigurati mentora s odgovarajućim obrazovanjem i iskustvom koji će izraditi i voditi program stručnog osposobljavanja. Takvim se zapošljavanjem prihvaća obveza povećanja prosječnog broja zaposlenih u 12 mjeseci.

SKLAPANJE UGOVORA

Razdoblje u kojem polaznik obavlja stručno osposobljavanje ubraja se u pripravnički staž i traje najčešće godinu dana. Tada, poslodavac i polaznik sklapaju Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u pisanom obliku, a ima sve obvezne elemente kao i svaki drugi ugovor o radu. Osoba na stručnom osposobljavanju ima sva prava iz radnog odnosa kao i svi drugi radnici zaposleni kod poslodavca kao što su trajanje redovitog radnog dana i tjedna te korištenje dnevnog i tjednog odmora.

NOVČANA NAKNADA

Materijalna prava koja se isplaćuju osobama na stručnom osposobljavanju definirana su Zakonom o poticanju zapošljavanja. Trošak prijevoza isplaćuje poslodavac, dok ostale troškove isplaćuje Zavod, i to novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja ili 2.620,80 kuna, te naknadu troška polaganja stručnog ispita. Poslodavac može osobi koja se stručno osposobljava neoporezivo isplatiti naknade kao što su dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu, te naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dok ne može isplatiti regres, božićnicu ili dar u naravi jer se takve isplate smatraju u poreznom smislu drugim dohotkom.

SHARE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)