Potaknuti fotografijama aktivista iz Istre, preispitali smo zašto objavljuju svoja lijepa pletiva i saznali smo za projekt „Upletimo se!” udruge i Centra Ozana.

Više od 28 godina udruga i Centar Ozana provode programe psihosocijalne rehabilitacije s djecom s teškoćama u razvoju i mladim i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Uz brojne vrijedne programe i aktivnosti, ostvaruju i niz projekata koji njihovim korisnicima pružaju priliku senzibilizirati javnost i otkloniti predrasude o osobama s intelektualnim teškoćama. Njihovi se korisnici pozitivno afirmiraju u lokalnoj zajednici i školama, kao učitelji određenih vještina, kao što su pletenje i filcanja vune.

UPLETIMO SE

– Naš Štrikeraj cafe, inkluzivna radionica u koju mogu doći svi zainteresirani i družiti se s našim korisnicima u kreativnom radu, zahvaljujući voditeljici Štrikeraja gđi. Sandri Kerovec, postao je inkubator dobrih i inovativnih ideja. Tako je Štrikeraj cafe ove godine pokrenuo dva projekta. Prvi je bio “Sanjam, letim, živim,” s 4500 ispletenih, iskukičanih narančastih leptira za Društvo multiple skleroze Grada Zagreba i naš predškolski program za djecu s teškoćama i “Upletimo se!”. Udruga Ozana usprkos kontinuiranoj brizi za vlastitu egzistenciju, svake godine provodi barem jedan projekt za drugog. Takav princip potvrđuje naše uvjerenje da su davanje i primanje uzajamno povezani procesi i da jedno bez drugog ne vrijedi. Tako našim korisnicima pružamo priliku da se osjećaju snažniji, da razvijaju svoje potencijale. Ovaj veliki humanitarni projekt “Upletimo se !” je na natječaju Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske dobio potporu komunikacijske podrške vrijednim društvenim projektima i kampanja traje sve do 7. prosinca. Ciljevi kampanje su povećati vidljivost udruge i Centra Ozana, ukazati na potencijalna vrijedna terapeutska svojstva prakticiranja pletenja i kukičanja, te potaknuti stručnu javnost na istraživanja u tom području i inspirirati stručnjake (rehabilitatore, liječnike, terapeute….) za prakticiranje ovih vještina kao pomoći u procesima ozdravljenja, pletući i kukičajući kvadrate dimenzije 20X20 cm, koje se spajaju u veliko božićno drvce ljubavi i zajedništva, koje će biti dio dekoracije Adventa u Zagrebu i najsnažnija motivacija ovog projekta je od tih kvadrata i svih drugih koji će se napraviti tijekom kampanje, načiniti deke za beskućnike Grada Zagreba.

KVADRATI SA SVIH STRANA HRVATSKE I EUROPE

– Puno se ljudi, udruga, inicijativa već uključilo u ovaj projekT i tako nam pristižu kvadrati sa svih strana Hrvatske i Europe. Valja istaknuti FB grupu Knit a square Croatia , čije su se članice bezrezervno uključile u ovaj projekt i vrijedno rade deke za beskućnike, te su se ponudile za spajanje kvadrata u deke. Osim mnoštva divnih ljudi diljem Hrvatske i Europe i spomenutih udruga, škola, vrtića, domova za starije i nemoćne, državnih i gradskih institucija, ovu humanitarnu akciju najsnažnije je podržao i naš zlatni olimpijac Valent Sinković koji je njen ambasador.

KAKO SE AKTIVIRATI U PROJEKT?

– Građani se mogu uključiti na bezbroj načina. Svakako možete pratiti sva događanja na FB stranici udruge Ozana, kako bi saznali što se trenutno događa i kakve su potrebe za pomoć. Možete doći u Štriekraj cafe svakog radnog dana od 14-20 sati u Ulicu grada Vukovara 235 i pridružiti se radionici. Možete kod kuće plesti/kukičati pretežno zelene kvadrate 20X20 cm, poslati nam ih ili nas pozvati na 01/8894233 da ih dođemo preuzeti. Možete nam donirati vunu za kvadrate, uključiti se u proces spajanja kvadrata ili širiti ovu dobru priču i tako motivirati druge.

SHARE