Voditi brigu o odrastanju djece zadatak je svake odrasle osobe. Djeca nas gledaju i ponavljaju za nama ne ono što im govorimo već ono što radimo. Ne možemo reći da se djeca danas razlikuju od djece od nekad. Ono što je različito je vrijeme u kojem su rođena od našeg vremena i djeca imaju danas ono što mi nismo imali, isto kao što kad smo mi bili djeca imali smo više od naših roditelja. Upravo zbog te različitosti, moramo poraditi na sebi i naučiti biti fleksibilni kako bi nastavili razvijati sa svom djecom oko nas zdrav odnos. Upravo se time bavi Društvo naša djeca o kojem smo popričali sa stručnom suradnicom za pripremu projekata i medijsku promociju Društva Sniježanom Matejčić.

U snimci što slijedi, nudimo vam konkretnu informaciju o DND-u direktno iz njegovog sjedišta u Poreču.

SHARE