Nekoć bili smo u strahu plaćati račune putem Internet ili općenito bilo što naručivati putem istog, a danas se gotovo sve vodi putem interneta, pa je i Internet trgovina postala dio svakodnevice pa tako i uobičajene zarade. Razmišljali ste o pokretanju svoje internet trgovine? Renata Cvek iz Cvek Consultinga daje nam ukratko prikaz o interesu i prednostima internet trgovine, te kako se pokreće, te na što treba pripaziti prilikom postavljanja proizvoda u prodaju, ali i prilikom sklapanja ugovora između prodavača i potrošača.

INTERES ZA INTERNET TRGOVINOM

– Trgovina, kao gospodarska djelatnost, ima ključnu ulogu u gospodarstvu. Internet trgovina je poseban oblik trgovine izvan prodavaonica, a zbog svih prednosti, ona se, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, sve brže razvija. Zbog brzog razvoja tehnologije ne čudi sve veći interes hrvatskih poduzetnika i potrošača za kupovanje putem interneta, a zakonskom se regulativom nastoji stvoriti što sigurnije i poticajnije okruženje za potrošače.

PREDNOSTI INTERNET TRGOVINE

  • poslovanje 24 sata na dan,

  • niži troškovi pokretanja i poslovanja,

  • širenje poslovanja i preko granica države u kojoj je sjedište trgovca.

KAKO POKRENUTI INTERNET TRGOVINU

– Pokretanje Internet trgovine vrlo je jednostavno. Potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt u odgovarajući registar, pod nazivom “usluge informacijskog društva”.

Poslovni subjekt koji posluje putem interneta mora zadovoljiti minimalne tehničke uvjete ako trguje robom na malo, te sanitarne i zdravstvene uvjete ako trguje hranom. Ako trgovac ima rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za klasičnu trgovinu, tada može obavljati i internetsku trgovinu.

Poslovni subjekt koji namjerava obavljati internet trgovinu, na način da nudi samo usluge a ne i robu, nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu.

NUŽNE INFORMACIJE KOJE JE TRGOVAC DUŽAN OSIGURATI KUPCIMA I NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

  • ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,

  • sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga, kao i ostale podatke na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti u vezu s davateljem usluga, uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,

  • broj sudskog ili drugog javnog registra u koji je davatelj usluga upisan,

  • pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru,

  • porezni broj, ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Cijena mora biti jasno i nedvosmisleno naznačena, te se mora znati jesu li u nju uključeni troškovi dostave, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu.

UGOVOR IZMEĐU TRGOVCA I POTROŠAČA

– Ugovor o kupoprodaji putem interneta, ili ugovor na daljinu, sklapa se između trgovca i potrošača, u okviru organizacijskog sustava prodaje ili pružanja usluge, bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mjestu, pri čemu se koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Prilikom sklapanja ugovora na daljinu, Zakon o zaštiti potrošača predviđa pravo na jednostrani raskid ugovora, radi zaštite potrošača. Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu, u roku od 14 dana. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u predugovornoj obavijesti, pravo na raskid produžit će se na 12 mjeseci.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora u situacijama kada je roba izrađena po specifikaciji potrošača i kad je jasno prilagođena potrošaču, ili kada je predmet ugovora roba kojoj brzo istječe rok uporabe ili lako pokvarljiva roba.

Iskoristi li potrošač pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti obveze na koje su se ugovorom bile obvezale, jer je ugovor raskinut, te je svaka strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila temeljem tog ugovora.

SHARE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.