Hrvatski – Hajde, krenimo. ( izraz korišten kad Istrijan želi potaknuti nekog da se pokrene kako bi mogli zajedno otići negdje)

SHARE