Jeste li imali javni nastup? Jeste. Pri svakom vašem poslovnom ili i prijateljskom obraćanju morali ste se poslužiti svojim javnim nastupom. No, jeste li svojim javnim nastupom dobili rezultat koji ste očekivali? Niste. Vrijeme je da se poslužite cjelovitim vodičem za unapređenje komunikacijskih vještina i javnog nastupa „Umijeće javnog nastupa” kojeg je napisala Marijeta Matijaš, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i lektorica.

Kako nam je svima potrebno znanje o javnom nastupu, popričali smo o tome s autoricom vodiča.

OD PRAKSE DO PRIRUČNIKA

– U Medulinu održala sam edukaciju za mlade koja bila usmjerena na javni nastup ne samo u svijetu poduzetništva već i općenito. Prisustvovali su mladi koji su tek izlazili iz fakulteta i srednjih škola kojima je trebalo znanja i komunikacijskih vještina da se ohrabre za javne nastupe pred poslodavcem ili bilo kojem okruženju. Edukacija odvijala se 2016. godine kada sam za njih pripremala jednu skriptu. Skripta je, iz dana u dan, samo rasla i rezultat toga je knjiga „Umijeće javnog nastupa”. To je priručnik gdje ima jako puno primjera, tablica, zadataka i vježbi koji se mogu primijeniti i u praksi. S ovom knjigom, želim ljude potaknuti na razmišljanje gdje će i kako će održati javni nastup. Ona može biti korisna svim profesionalnim profilima, kako poduzetnicima koji se pripremaju za prezentacije, tako osobama, udrugama i ustanovama koji vode svoje edukacije kako pred publikom tako i pred kamerama.

JAVNI NASTUP

– Česti nedostatak u edukacijama i našoj literaturi je to da se javni nastup uvijek gleda prilično ograničeno na govor i neverbalnu komunikaciju. Javni nastup načinjen je od više segmenata i važno je poraditi na svim segmentima komunikacije. Uz javni nastup, bitno je, uz govornika, emocionalno stanje, uvjerenja, kultura, stavovi, odluke i misli govornika. Kod samog govora, istaknula sam elemente verbalnog izražavanja što utječe na naš izgovor. To su naglasci, glasovne promjene, vježbe disanja, itd. Ovi elementi pripadaju gradivu hrvatskog jezika. Govorništvom se često bave osobe koje su fonetičari po struci. Oni su koncentrirani isključivo na izgovor. Govor je dio jezika, kao što je to i pismo. Pravopisi su knjige koje propisuju kako nešto treba biti izrečeno i napisano, a njima se bave osobe koje sagledavaju pravilno pisanje, kao npr. lektori. Kao lektor, bilo mi je logično uvesti i taj dio u knjigu. Neverbalna komunikacija je cjelina koja se bavi ne samo gestama i mimikom nego i usklađenjem našeg vizualnog identiteta, od frizure, odjeće, obuće, gdje i kako stojimo, koji je naš krug u kojem mi možemo pokazati nešto čime naše geste rade za nas i prate verbalnu poruku. Odvojila sam govor i poruku kao različite segmente jer je poruka puno kompleksnija od govora. Govor je izvedba dok poruka je misao koja je izrečena. Poruka djeluje na našu publiku. Treba znati kako ju artikulirati. Navela sam i stilske elemente koje ako dobro upoznamo možemo i primjenjivati. Uza sve to jako je važno poznavati publiku i s njom uspostaviti kontakt. U javnom nastupu nismo mi važni već kako našu poruku doživljava naša publika. Koncentrirala sam se i na uvjete i okruženje u kojem djelujemo jer je bitno da se unaprijed pripremo kako ćemo i što predstaviti u našem javnom nastupu. Dobro je doći sat vremena prije same edukacije, upoznati i pripremiti prostor, zagrijati ili rashladiti ga. Paziti na zvučnu izoliranost kako se bi se ostvarila konstantna koncentracija naše publike tokom našeg javnog nastupa. Na kraju, osvrnula sam se na tehnički elemente koji nam mogu upotpuniti cijelu izvedbu.

SHARE