Postoje razne vrste trgovine pa tako i trgovina osobnih podataka. Zlouporaba takve trgovine danas je nažalost dio naše svakodnevice. Možda se na nešto niste ni prijavili, a dobili ste poziv na svoj kućni telefon jer ste se našli na listi podataka koja se ilegalno prodala trećoj fizičkoj ili pravnoj osobi za koju niste niti znali da postoji. Uznemiravanje raznim prodajnim ponudama putem telefona samo su malen dio velikog paketa zlouporabe podataka. Bez vašeg pristanka, nitko ne bi smio dijeliti vaše osobne podatke. Zaštićujemo auto, kuću, no ono što je najvažnije je da se trebaju zaštiti osobni podaci.

Stupila je na snagu Uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR zbog koje ste ovih dana dobili hrpu mailova i poruka, a s njom se želi prvenstveno smanjiti kriminal te omogućiti svakom pojedincu da osobno odluči hoće li ili neće dopustiti korištenje podataka o čemu nam govori uvijek ljubazna Renata Cvek, knjigovođa pulskog knjigovodstvenog ureda Cvek Consulting.

Stupanje na snagu nove Uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR

– Od 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation). Ova Uredba direktno se odnosi na mikro, male, srednje i velike tvrtke, na razne udruge, nevladine organizacije i javna tijela koji pohranjuju ili obrađuju osobne podatke svojih djelatnika (članova). Svi obveznici provedbe ove Uredbe dužni su izraditi cijeli niz akata u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, kojima dokumentira usklađenost svojih politika zaštite osobnih podataka sa Općom uredbom.

Samo neki od nužnih akata jesu: Politika zaštite osobnih podataka, Politika sigurnosti informatičke infrastrukture, Postupak privatnosti, Procjena usklađenosti i drugi.

Novi Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka objavljen je u Narodnim Novinama br. 42/18, dok svi dosadašnji propisi koji su uređivali ovo područje stavljaju se van snage.

Osobni podaci jesu: ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, JMBG, broj tekućeg računa, broj telefona / ili mobitela, e-mail adrese, fotokopija dokumenata: osobna iskaznica, dokaz o završenom školovanju (svjedodžba, diploma i sl.), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, potvrda Zavoda za Mirovinsko osiguranje o utvrđenom stažu, slika, podaci o plaći, ..

Svrha je uvođenja ove Uredbe smanjiti zloupotrebu osobnih podataka na čitavom području Europske Unije.

Za nadzor će kao i do sada biti zadužena Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

SHARE