Zdravi grad Poreč već dugi niz godina provodi projekt “Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca te procjena opasnosti (rizika) za zdravlje ljudi” kako bi se smanjila populacija odraslih galebova na Poreštini, Rovinjštini te na području Novigrada radi sprječavanja prijenosa bolesti s ptica na ljude.

Metodom postavljanja lažnih jaja, postigli su se značajni rezultati kojima su se poboljšali standardi suživota galebova i ljudi u Istri te vam u nastavku dajemo nekoliko informacija upravo o ovom zanimljivom projektu koji je jedini takav u Hrvatskoj.

GALEB

  • Galeb je ptica koja prosječno živi 35 godina, a problem leži u tome što je reproduktivna čitavog života, te u uvjetima u kojima hrane za galebove ne nedostaje, uviđa se porast broja ptica i rizika za njihov suživot s ljudima.
  • Radi snažnih krila, galeb je vrlo mobilna ptica, te ne napušta područja na kojima postoji obilje hrane.
  • Galebovi napadaju ljude i kućne kada god im se ukaže prilika da im ukradu hranu, a istovremeno su i vrlo nasrtljivi kad se ljudi približavaju njihovim gnijezdima, koja se vrlo često nalaze na ravnim krovovima u urbanim sredinama.

REZULTATI PROJEKTA

  • U osam godina na području od Novigrada do Rovinja postavljeno ukupno 17.176 lažnih jaja, a nadziranjem ležanja ptica na lažnim jajima utvrđeno je da je za toliko smanjen i broj novih ptića.
  • 2011. godine za područje Poreča, Tara, Funtane i Vrsara postavljeno je 2000 jaja, a 2018. godine 1050 jaja.
  • Opažanjima, praćenjem i višegodišnjim mapiranjem gnijezda utvrđeno je da odrasli galebovi napuštaju lokacije gniježđenja u kojima 2 do 3 godine ne dobiju ptiće, te je smanjen i zdravstveni rizik za stanovnike i posjetitelje.
  • Porečki je projekt dobio podršku Škole narodnog zdravlja Andrija Štampare Medicinskog fakulteta u Zagrebu kao i stalnu pratnju vodećeg stručnjaka za parazitologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
  • Putem projekta uspostavila se senzibilizacija građana koji aktivno dojavljuju Veterinarskoj bolnici Poreč nove lokacije gniježđenja.
  • Smanjenim brojem galeba bilježi se manji broj napada na ljude.
SHARE