U sklopu nacionalnog Dana zdravih gradova, Zdravi grad Poreč otkriva nam koje su značajke Zdravog grada u Poreču, zašto treba promišljati o zdravlju, tko je odgovoran za naše zdravlje te koja je uloga zdravih gradova u očuvanju zdravlja građana.

ZDRAVI GRAD U POREČU

– Poreč je vrednovan u Hrvatskoj mreži zdravih gradova kao grad koji je razvio najviše zaštitnih nad standarda za svoje stanovnike u vidu programa, projekata, strategija. Poreč je grad koji u fokus interesa stavlja ljude i zdrave životne uvjete. Projekt Zdravi grad i razina lokalne brige za zdravlje najviše razlikuju Poreč od svih drugih hrvatskih gradova ali i od mnogih europskih gradova. Time se Poreč svojim projektom Zdravi grad svrstava u najsenzibilnije zajednice RH i Europe, odnosno zajednice koje su usmjerene na ljude i vrednuju ljude, svoje stanovnike, kao najjaču snagu i vrijednost. Zdravi gradovi, kao što to Poreč čini, donose razvojne planove koji dugoročno uključuju brigu za zdravlje.

PROMIŠLJANJE O ZDRAVLJU

– Svaki čovjek, bez iznimke, reći će da je najveća životna vrijednost zdravlje. Baš zdravlje omogućava sve ostalo što je svakom čovjeku iznimno važno, a to je da rastemo, razvijemo se i napredujemo, da radimo, da brinemo o sebi i nama bliskim osobama, da se družimo, da možemo usmjeravati svoj životni put u skladu s vlastitim interesima, potrebama, sklonostima. Usmjeravanje na zdravlje, promišljanje o zdravlju podiže razinu svijesti o važnosti brige za zdravlje, očuvanju i unapređenju zdravlja. Fokusiranjem zdravlja kao osnovnog interesa zajednice podiže se razina svijesti o iznimnoj odgovornosti za zdravlje, kako nas samih tako i svih sustava i ključnih ljudi u društvenom okruženju koji su neosporno odgovorni za zdravlje.


ODGOVORNOST ZA ZDRAVLJE

O zdravlju raspravljaju stručnjaci različitih znanstvenih smjerova, Svjetska zdravstvena organizacija te akademske zajednice širom svijeta. Svi oni proučavaju čimbenike koji utječu na zdravlje i čimbenike koji su odgovorni za zdravlje. Tako se danas se u znanstvenim krugovima pouzdano zna da osim genetskog naslijeđa na zdravlje ljudi svih dobnih skupina utječu različiti i brojni čimbenici: uvjeti života, zaposlenost, sređene obiteljske prilike, socioekonomske prilike, osobna briga o zdravlju, dostupni lokalni centri za podršku ljudima u zajednici, zdrav okoliš, uređen prostor zajednice koji daje mogućnost za zdrave životne izbore, prostor prilagođen ranjivim skupinama. Za osobne zdrave životne izbore odgovorni smo sami dok su društveni čimbenici koji utječu na zdravlje ljudi odgovornost državnih sustava, lokalnih i regionalnih zajednica.

ZNAČENJE ZDRAVIH GRADOVA ZA ZAJEDNICU

– Zdravi gradovi svim stanovnicima zajednice osiguravaju veću kvalitetu života, podrške te kreiraju bez prestanka uvjete da grad postane zdravije i kvalitetnije mjesto za život svim svojim stanovnicima. Projekt Zdravi grad Svjetske zdravstvene organizacije prihvatili su i razvijaju samo najrazvijeniji gradovi Europe i svijeta koji na putu svog razvoja kao najveću snagu zajednice vrednuju ljude. Zdravi gradovi osiguravaju bolje uvjete za zdravlje i nad standarde zaštite zdravlja u zajednici u najširem smislu. Baš zato, ljudi koji žive u zdravom gradu imaju bolje uvjete za zdravlje i život uopće.

SHARE