Hrvatski –  Hajde, krenimo već jednom. Brže! Brže!  ( izraz korišten kad Istrijan želi negdje otići s nekim i podosta mu se žuri)

SHARE