Hrvatski – Mislim da bismo mogli krenuti. ( izraz korišten kad Istrijan želi potaknuti nekog da se pokrene kako bi mogli zajedno otići negdje)

– Može. Kad nema ništa boljeg od toga, može i to. ( izraz također korišten kad Istrijan prihvati nešto što mu baš i ne odgovara previše)

SHARE