Hrvatski – Mislim da bismo mogli krenuti već jednom. ( izraz korišten kad Istrijan želi negdje otići s nekim i žuri mu se)

– No, hajde. (izraz također korišten kad Istrijan želi nagovoriti nekoga na nešto)

SHARE