U Hrvatskoj sve je više riječi o odlascima našeg stanovništva u inozemstvo radi potražnje boljeg posla i životnog standarda, ali i o dolascima stranog stanovništva radi potrebe radne snage.

Prije negoli krenete u potražnju nove radne snage u inozemstvo, pročitajte u nastavku što nam je priopćila Renata Cvek iz pulskog knjigovodstvenog ureda Cvek Consulting.

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

– Zakonom o strancima propisuju se uvjeti, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Lihtenštajn, Norveška, Island). Građani članica Europskog gospodarskog prostora ne podliježu režimu radnih dozvola, te mogu raditi u Hrvatskoj pod uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, dok državljani trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za rad i boravak.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola, kojom se državljaninu treće zemlje dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

DOKUMENTACIJA

– Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a) na temelju godišnje kvote, stranac je dužan priložiti: fotografiju u boji veličine 35×45 mm, presliku važeće putne isprave (domovnica ili osobna iskaznica), dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju, dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje, ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca (izjava poslodavca o kvalifikaciji za radnika), dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (izvaci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od šest mjeseci), punomoć tvrtke/obrta za knjigovodstvo (ako oni predaju dokumentaciju MUP-u), potvrda o uplati upravnih pristojbi (800 kn).

IZMJENE ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE

– Vlada RH donijela je zadnje izmjene Odluke o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi sveukupno 38.769, od čega se 27.479 se odnosi na dozvole za novo zapošljavanje i to u: graditeljstvu 11.755 dozvola, turizmu i ugostiteljstvu 7.930 dozvola, metalnoj industriji 1.600 dozvola, brodogradnji 1.508 dozvola, prometu 1.415 dozvola, prehrambenoj industriji 1.278 dozvola itd. Također, Odlukom je utvrđeno 2.040 dozvola za sezonski rad u poljoprivredi i šumarstvu, te turizmu i ugostiteljstvu, 250 dozvola u okviru premještanja unutar države i 9.000 dozvola za produženje već izdanih dozvola.

GDJE DRŽAVLJANIN TREĆE ZEMLJE MOŽE RADITI?

– Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, i to samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos. Poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada. Poslodavac ne smije zapošljavati državljanina treće zemlje koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, niti se smije koristiti njegovim radom. Zakon o strancima definira stroge prekršajne sankcije za slučajeve nepoštivanja ovih pravila.

SHARE